Unieke garantie

Textielwand.nl biedt de eerste gebruiker van haar XLartwall alu-frames tot 5 jaren na aankoop een garantie aan op mogelijke fabrieksfouten. Bij aflevering wordt een garantiecertificaat geleverd welke gekoppeld is aan uw ordernummer. Op de doeken geldt, bij normale interieurtoepassingen en tot 5 jaar na aankoop, een garantie op scheurvorming. Indien garantieclaims binnen het eerste jaar van gebruik zijn ingediend vindt kosteloze reparatie of vervanging van materiaal plaats en worden geen voorrijkosten berekend. Dit ter beoordeling van XLartwall BV.

Indien garantieclaims worden ingediend op basis van ongelijk worden voorrijkosten berekend op basis van €2,80 maal het aantal kilometers tussen de stad Utrecht en de plaats waar het XLartwall product aanwezig is. De afstand wordt berekend met de routeplanner van de ANWB.

Garantieclaims

Er wordt bij het verlenen van de garantie een eigen risico in rekening gebracht. Dit eigen risico is voor materiaal, productie- en voorrijkosten en hangt het af van hoeveel jaren geleden u het product in gebruik heeft genomen. Uw bijdrage is hiernaast, in procenten van de aanschafprijs, in kaart gebracht.

Jaar Eigen bijdrage
2 15%
3 30%
4 50%
5 70%

Garantieaanspraken

Garantieaanspraken worden alleen door XLartwall BV in behandeling genomen indien deze middels het claimformulier, welke volledig moet worden ingevuld, is ingediend. Deze kunt u hier vinden. XLartwall BV zal de ontvangst binnen twee dagen bevestigen en contact opnemen met de afnemer.